Dílnička

V tomto kroužku vaše děti budou tvořit výrobky z různých přírodních materiálů. Dětem toto pomáhá rozvíjet uměleckou a tvůrčí činnost. Zároveň si procvičí jemnou motoriku.

Každý svůj výrobek si děti odnesou domů.

Kroužek se koná každé pondělí od 15:30 do 16:30 

                                                      od 17:00 do 18:00

                                        středa   od 15:30 do 16:30

Cena kroužku je 140 KČ. Platba v hotovosti měsíc dopředu.

Možnost vyzvednutí v MŠ Jirny - 30 Kč a v ZŠ Jirny - 15 K訨¨¨¨

začínáme 18.9.2023

Logochvilka

Kroužek logopedické prevence Logochvilka je vhodný pro všechny děti.

Špatná výslovnost dětí může být jednou z překážek proč rodiče musí požádat o odklad školní docházky.

Cílem logochvilek je podpora přirozeného rozvoje řeči, řečových dovedností a prevence vzniku vad řeči.

Co budeme trénovat :

- dechová cvičení

- artikulační cvičení

- sluchová cvičení

- rozvoj fonematického sluchu

- gymnastika mluvidel

Děti u nás vyšetří klinický logoped během prvních logokroužků.

Individuální lekce dle domluvy.

Cena za jednu lekci 300 KČ. 

Délka lekce 30 minut.

Předškoláček

Pro budoucí prvňáky nabízím kroužek předškoláka.

Kroužek bude probíhat hravou formou, rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí, které jsou důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy.

Budeme si :

- hrát

- zlepšovat jemnou motoriku a grafomotoriku

- trénovat prostorovou orientaci

- podporovat matematické představy

- naslouchat čtenému textu ( sluchové vnímání )

- zkoušet psaní a kreslit

Kroužek bude probíhat každou středu  od 17 hodin do 17:40

Cena za jeden kroužek je 150 KČ. Platba hotově vždy na měsíc dopředu.

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 4 dětí.

Začínáme 20. 9. 2023