Dílnička

V tomto kroužku vaše děti budou tvořit výrobky z různých přírodních materiálů. Dětem toto pomáhá rozvíjet uměleckou a tvůrčí činnost. Zároveň si procvičí jemnou motoriku.

Každý svůj výrobek si děti odnesou domů.

Kroužek se koná každé útery od 15:30 do 16:30

                                                   od 17:00 do 18:00

Cena kroužku je 130 KČ. Platba v hotovosti měsíc dopředu.

Možnost vyzvednutí dětí v MŠ Jirny a v ZŠ Jirny.

Začínáme 13.9.2022

Logochvilka

Kroužek logopedické prevence Logochvilka je vhodný pro všechny děti.

Špatná výslovnost dětí může být jednou z překážek proč rodiče musí požádat o odklad školní docházky.

Cílem logochvilek je podpora přirozeného rozvoje řeči, řečových dovedností a prevence vzniku vad řeči.

Co budeme trénovat :

- dechová cvičení

- artikulační cvičení

- sluchová cvičení

- rozvoj fonematického sluchu

- gymnastika mluvidel

Děti u nás vyšetří klinický logoped během prvních logokroužků.

Kroužek se koná každé pondělí v maximálním počtů 5 dětí a to od 16:45 do 17:30.

Cena za jeden kroužek 200 KČ. Platba hotově vždy na měsíc dopředu.

Možnost individuálně 30 minut za 300 KČ

Začínáme 12.9. 2022

Předškoláček

Pro budoucí prvňáky nabízím kroužek předškoláka.

Kroužek bude probíhat hravou formou, rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí, které jsou důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy.

Budeme si :

- hrát

- zlepšovat jemnou motoriku a grafomotoriku

- trénovat prostorovou orientaci

- podporovat matematické představy

- naslouchat čtenému textu ( sluchové vnímání )

- zkoušet psaní a kreslit

Kroužek bude probíhat každé pondělí od 15:30 do 16:15

Cena za jeden kroužek je 150 KČ. Platba hotově vždy na měsíc dopředu.

Možnost vyzvednutí dětí v MŠ Jirny.

Začínáme 12.9.2022